JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Johann Sebastian Bach & Ji

Bach: Goldberg Variations, BWV 988

(Warner Classics)

Tul­kin­nois­ta pu­hut­ta­es­sa on usein hei­tet­ty ky­sy­mys, et­tä mitä jo­kin tai­tei­li­ja te­ki­si jos eläi­si mei­dän ai­ka­kau­del­lam­me. Shang­hais­sa syn­ty­nyt il­mi­ö­mäi­nen pi­a­no­tai­tu­ri Ji (Ji Liu) esit­tää tuon ky­sy­myk­sen soit­ta­es­saan Bac­hin Gold­berg-muun­nel­mia. Hän toi­voo, et­tä esi­tyk­ses­sä kuu­luu tä­män päi­vän syke New Yor­kis­sa sekä hä­nen lem­pi­har­ras­tuk­sen­sa bre­ak­dan­ce.

Poul Ruders

Viola Concerto, Handel Variations

Lars Anders Tomter, Aarhus Symphony Orchestra

(Dacapo)

Elä­mä tun­tuu kaik­ki­al­la käy­vän yhä pin­nal­li­sem­mak­si ja ly­hyt­jän­tei­sem­mäk­si. Tans­ka­lai­nen Poul Ru­ders kir­joit­ti pari vuo­si­kym­men­tä sit­ten ve­nä­läi­sel­le Juri Baš­me­til­le alt­to­viu­lu­kon­ser­ton, joka sä­vel­tä­jän mu­kaan on kan­na­not­to va­ka­vuu­den ja kär­si­väl­li­syy­den puo­les­ta. Teos ei pääs­tä kuu­li­jaan­sa ai­van hel­pol­la vaik­ka ei si­nän­sä var­si­nais­ta än­ky­rää ole­kaan.

Poul Ruders

Viola Concerto, Handel Variations

Lars Anders Tomter, Aarhus Symphony Orchestra

(Dacapo)

Elä­mä tun­tuu kaik­ki­al­la käy­vän yhä pin­nal­li­sem­mak­si ja ly­hyt­jän­tei­sem­mäk­si. Tans­ka­lai­nen Poul Ru­ders kir­joit­ti pari vuo­si­kym­men­tä sit­ten ve­nä­läi­sel­le Juri Baš­me­til­le alt­to­viu­lu­kon­ser­ton, joka sä­vel­tä­jän mu­kaan on kan­na­not­to va­ka­vuu­den ja kär­si­väl­li­syy­den puo­les­ta. Teos ei pääs­tä kuu­li­jaan­sa ai­van hel­pol­la vaik­ka ei si­nän­sä var­si­nais­ta än­ky­rää ole­kaan.

Jack White

Boarding House Reach

Jack White (s. 1975) on jat­ka­nut pää­mää­rä­tie­toi­ses­ti työs­ken­te­ly­ään sen jäl­keen, kun The White Stri­pes te­la­koi­tiin vuon­na 2011. Blun­der­buss (2012) ja La­za­ret­to (2014) syn­tyi­vät pää­o­sin omin päin. Sil­ti jäl­ki kals­kah­ti lo­pul­ta ai­ka lail­la van­hal­ta yh­ty­eel­tä.

Jack White

Boarding House Reach

Jack White (s. 1975) on jat­ka­nut pää­mää­rä­tie­toi­ses­ti työs­ken­te­ly­ään sen jäl­keen, kun The White Stri­pes te­la­koi­tiin vuon­na 2011. Blun­der­buss (2012) ja La­za­ret­to (2014) syn­tyi­vät pää­o­sin omin päin. Sil­ti jäl­ki kals­kah­ti lo­pul­ta ai­ka lail­la van­hal­ta yh­ty­eel­tä.

Jimi Hendrix

Both Sides Of The Sky

(Legacy)

Vuo­si­kym­men­ten ja kym­me­nien pos­tuu­mis­ti pu­ser­ret­tu­jen al­bu­mien jäl­keen­kin: vie­lä löy­tyy en­nen­jul­kai­se­ma­ton­ta Hend­rix-ma­te­ri­aa­lia hard­co­re-fa­nien ilok­si. Ja ku­ten ai­na, kiin­nos­ta­vien tuo­ki­oi­den oheen on täl­lät­ty ta­va­raa, jol­la on vain ku­ri­o­si­teet­ti­ar­voa, jos si­tä­kään. Both Si­des of The Sky on kui­ten­kin kes­ki­ver­toa lu­jem­pi ta­paus la­jis­saan, sil­lä sen tait­teis­ta vä­lit­tyy tiet­ty al­ku­voi­mai­suus use­am­mal­ta­kin kan­til­ta. Niin mu­sii­kil­li­sen si­säl­lön kuin soun­dien­kin suh­teen. Tuot­ta­ja–ää­nit­tä­jä Ed­die Kra­mer osa­si asi­an­sa.

Jimi Hendrix

Both Sides Of The Sky

(Legacy)

Vuo­si­kym­men­ten ja kym­me­nien pos­tuu­mis­ti pu­ser­ret­tu­jen al­bu­mien jäl­keen­kin: vie­lä löy­tyy en­nen­jul­kai­se­ma­ton­ta Hend­rix-ma­te­ri­aa­lia hard­co­re-fa­nien ilok­si. Ja ku­ten ai­na, kiin­nos­ta­vien tuo­ki­oi­den oheen on täl­lät­ty ta­va­raa, jol­la on vain ku­ri­o­si­teet­ti­ar­voa, jos si­tä­kään. Both Si­des of The Sky on kui­ten­kin kes­ki­ver­toa lu­jem­pi ta­paus la­jis­saan, sil­lä sen tait­teis­ta vä­lit­tyy tiet­ty al­ku­voi­mai­suus use­am­mal­ta­kin kan­til­ta. Niin mu­sii­kil­li­sen si­säl­lön kuin soun­dien­kin suh­teen. Tuot­ta­ja–ää­nit­tä­jä Ed­die Kra­mer osa­si asi­an­sa.

Verneri Pohjola & Mika Kallio

Animal Image

(Edition)

Lu­kui­sis­sa jaz­zyh­teyk­sis­sä mu­si­soi­neet ja an­si­oi­tu­neet trum­pe­tis­ti Ver­ne­ri Poh­jo­la ja rum­pa­li Mika Kal­lio ovat kai­ken muun ohes­sa myös duo, joka aloit­ti sa­tun­nai­sen keik­kai­lun jo kym­men­kun­ta vuot­ta sit­ten. Ani­mal Ima­ge on duon ää­ni­te­de­byyt­ti ja sel­lai­sek­si har­vi­nai­sen eh­jä ko­ko­nai­suus. Sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä mu­siik­ki on täy­sin imp­ro­vi­soi­tua ja vi­su­aa­li­sen vies­tin­nän vank­ku­rei­den eteen val­jas­tet­tua. Ih­mi­sen ja eläi­men iki­ai­kai­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen te­ma­tii­kal­la ope­roi­va do­ku­ment­tie­lo­ku­va kun toi­mii mu­sii­kin in­noit­ta­ja­na. Vai oli­ko se sit­ten­kin päin­vas­toin.

Verneri Pohjola & Mika Kallio

Animal Image

(Edition)

Lu­kui­sis­sa jaz­zyh­teyk­sis­sä mu­si­soi­neet ja an­si­oi­tu­neet trum­pe­tis­ti Ver­ne­ri Poh­jo­la ja rum­pa­li Mika Kal­lio ovat kai­ken muun ohes­sa myös duo, joka aloit­ti sa­tun­nai­sen keik­kai­lun jo kym­men­kun­ta vuot­ta sit­ten. Ani­mal Ima­ge on duon ää­ni­te­de­byyt­ti ja sel­lai­sek­si har­vi­nai­sen eh­jä ko­ko­nai­suus. Sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä mu­siik­ki on täy­sin imp­ro­vi­soi­tua ja vi­su­aa­li­sen vies­tin­nän vank­ku­rei­den eteen val­jas­tet­tua. Ih­mi­sen ja eläi­men iki­ai­kai­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen te­ma­tii­kal­la ope­roi­va do­ku­ment­tie­lo­ku­va kun toi­mii mu­sii­kin in­noit­ta­ja­na. Vai oli­ko se sit­ten­kin päin­vas­toin.

Lisää aiheesta